Date comerciale

Companie:
Eclair Retail & Horeca SRL
IDNO: 1014600041669
TVA: 0608989

Adresa facturare:
str. Mihai Eminescu 24, mun. Chisinau, MD-2012, Moldova

Date bancare:
ProCredit Bank
Cod bancar: PRCBMD22
IBAN: MD33PR002224190302001498
 
Contacte:
022-011-033
shop@eclair.md

E-factura

Eliberăm & recepționăm facturile în format electronic.

Fără ștampilă

Nu solicităm ștampila la ridicarea documentelor pe suport de hârtie